WeTu Analytics

Bisate Lodge

3:54

RWANDA - Biologisk mangfold Perle av Albertine Rift

Albertine Rift er et av de viktigste biologisk mangfold hotspots på kontinentet. 31 av sine nesten 300 pattedyrarter og 35 av sine 900 fuglearter finnes ingen steder på jorden! Det er også området i Afrika som holder det høyeste antallet truede og endemiske fugler og pattedyr. Wilderness Safaris mener at vi kan bidra til å gjøre en forskjell for bevaring av biologisk mangfold her, og derfor har samarbeidet med bisatsamfunnet i skogplanting av et ikonisk område utenfor Volcanoes National Park i Rwanda. Det er klart at fremtidig bevaring av fjellgorillaer og mange andre Albertine Rift endemics avhenger av integrering av lokalsamfunn i bevaringsøkonomien. Dette er noe vi håper å oppnå gjennom utvikling og drift av en luksushytte og alle de tilhørende opplærings-, ansettelses- og innkjøpsinitiativene. Utover dette er vi glade for å jobbe med en rekke andre samfunnsengasjementsprogrammer innen infrastrukturutvikling og -utdanning.

Spørreskjema

Bisate Lodge

*Obligatoriske felt

Fornavn *
Etternavn *
Epost Adresse *
Telefonnummer *
Hjemland
By
Omtrentlig Avreise
Hvor mange netter
Kommentarer eller Spørsmål