Rural Rajasthan

20 Nights

New Delhi, Agra, Chambal Valley, Karauli, Ranthambore National Park, Jaipur, Jodhpur, Jaisalmer, Aravalli Mountain Range, Udaipur, Shahpura, Bhainsrorgarh and Varanasi