Rural Rajasthan and Varanasi

22 Nights

New Delhi, Jaisalmer, Jodhpur, Narlai, Udaipur, Bhainsrorgarh, Shahpura, Jaipur, Sawai Madhopur, Sapotara, Chambal Valley, Agra and Varanasi