China Tour

14 Nights

Beijing, Xi'an, Guilin, Yangshuo, Chongqing and Shanghai