Great Wall & Beyond

14 Nights

Beijing, Xi'an, Chengdu, Guilin, Yangshuo and Shanghai