The Jaipur Writers' Festival

18 Nights

New Delhi, Agra, Sapotara, Sawai Madhopur, Bhainsrorgarh, Udaipur, Bera, Jodhpur, Nimaj and Jaipur