Taj Mahal, Udaipur and Kerala

18 Nights

New Delhi, Agra, Sapotara, Sawai Madhopur, Jaipur, Shahpura, Udaipur, Kochi, Thekkady, Alappuzha and Mararikulam