Hodně lidí považuje rezervaci Zion za vrcholný kus čarující utažské přírody. Zčásti mají pravdu, dílem však křivdí omračující nádheře sousedících rezervací. Divoký krajinný vzorec téhle rezervace určují hluboké kaňony, na jejichž dnu zurčí potůčky a říčky obrostlé javory, americkými topoly ale i kaktusy a trávou. Strhující podívanou dokreslují strmé hory, kamenné věže a monolity s pestrobarevnými ornamenty červeného a bílého pískovce. S přibývající výškou se objeví mexické borovice, jalovec, smrky a jedle. Osou a hlavní atrakcí parku je strž Zion Canyon obklopená zerodovanými stěnami pohoří DeertrapCathedral a Majestic Mountain, které se místy zdvihají do více jak kilometrové výšky. Kaňonem protéká Panenská řeka – Virgin River, jejíž řečiště se zahryzlo do skalního podloží před mnoha miliony lety. Kaňon je místy velmi těsný a vzbuzuje pocity úzkosti a strachu. Paiutští Indiáni se v těchto uzavřených soutěskách báli moci rozhněvaných bohů a po setmění by do nich za nic nevkročili. Mormoni zde naopak hledali v druhé polovině 19. století alternativní útočiště – nebeské město Zion, kam by odešli, kdyby je opět bezvěrci vyháněli. Několik mormonských osadníků to zkusilo v kaňonu s pěstováním bavlny, ale nepochodili. Příliš časté povodně a jalová půda donutila i houževnaté mormony k odchodu do osad, které založili v okolí. Mezi nimi například městečko St. George na západě, kde rovněž žil duchovní vůdce Brigham Young.