Souvislé pásy hřebenů pohoří Sierra Nevada se zvedají na jihovýchodě Kalifornie v Mojavské poušti a pak se táhnou 640 kilometrů napříč Kalifornií k severu, kde srůstají s horami Cascade Range. Tahle téměř neprostupná, místy až 130 kilometrů široká hradba žuly a břidlice, je plna divoké přírody, jejíž podstatná část leží mimo dostupné trasy. Na západní hraně pohoří vznikly tři národní rezervace - Yosemite, Kings Canyon a Sequoia. Pouze Yosemitem ale prochází asfaltová silnice č. 120, která ústí na východních svazích Sierra Nevady poté, co se protáhne horským průsmykem Tioga Pass ve výšce 3031 metrů.