V městečku Twentynine Palms a v hotelu Harmony Motel pracovala legendární irská kapela U2 v roce 1987 na albumu „The Joshua Tree“. „Zde v zemi Boha mámí spánek jako droga," zpívá Bono Vox. Ta slova mohou znamenat pro každého něco. Nakonec ale dobře vystihují magické a strhující ovzduší národního parku Joshua Tree, do něhož z vstoupíme severní branou jen pár kilometrů od města. Název parku je odvozen od houževnatého pouštního stromu Joshua Tree (yucca brevifolia). Jeho doširoka rozpažené větve považovali mormonští osadníci táhnoucí tudy před sto padesáti lety na západ za paže starozákonního vůdce Jošui, který jim kyne k zemi zaslíbené. Lesy těchto stromů objevíme hlavně v severozápadních oblastech parku cestou na vyhlídku Keys View, odkud z výšky 1581 metrů padá strmý sráz do širokého údolí Coachella Valley. Cestou tam nebo zpět se můžeme zastavit na krátký výlet k Lost Horse Mine, kde jsou ruiny zlatokopeckých obydlí a šachet. Opuštěných dolů je v rezervaci více. Strážci parku proto doporučují držet se vyznačených chodníčků, neboť nebezpečí, že někam zapadneme je vysoké. Pokud je Joshua Tree symbolem parku, pak všudypřítomné žulové bloky jsou jeho kořením. Tyhle skály oranžové, červené a okrové barvy jsou vysoce ceněny hlavně mezi zanícenými skálolezci. Ale ani hledatelé dokonalých fotografií nedokážou o těchto přírodních uskupeních mluvit jinak, než v superlativech. Na místě Cholla Cactus Garden si budeme připadat ztraceni v záplavě žlutých kaktusů cholla a hustém porostu opuncií. A zcela na jihu v Lost Palm Oasis nás přivede pěší stezka k pouštní oáze, palmovému háji s tůňkou a zurčícím potůčkem. Určitě bychom měli v parku přespat, neboť zdejší kempy jsou nesmírně romantické a některé dokonce zadarmo. V noci jakoby krajina nabyla novou dimenzi. Hmatatelné ticho ruší jen jazyky praskajícího ohně a hvězdy, nerušené zářením měst, pokrývají celý obzor. Sem tam zachytíme temné siluety Joshua Tree, které jako mytická stvoření hlídají okolí.