Budovy Union Buildings jsou administrativním srdcem jihoafrické vlády a sídlem prezidenta. Navrhnul je  renomovaný architekt Sir Herbert Bakerem a byly postaveny v letech 1910 až 1913 ze světlého pískovce. Impozatní půlkruhový komplex o délce 300 metrů je zdoben věžemi na obou stranách. Je obklopen nádherně upravenými zahradami s mnoha památníky a sochou Nelsona Mandely v nadživotní velikosti.