Památník se nachází jižně od Pretorie v JAR. Tato masivní žulová stavba se nachází na vrcholu kopce a byla vztyčena na památku Voortrekkerů, kteří opustili Kapskou kolonii v letech 1835-1854.  Památník byl slavnostně otevřen 16. prosince 1949 tehdejším premiérem D. F. Malanem.

Památník je 40 m  vysoký a jeho základna má rozměry 40 × 40 m. Budova má architektonickou podobnost s evropskými památkami, jako je Dôme des Invalides ve Francii a Völkerschlachtdenkmal v Německu, ale obsahuje také africké vlivy. Dvěma hlavními zajímavostmi uvnitř budovy jsou Historický vlys a kenotaf.

Jižní okno a vlys: Hlavní vchod do budovy vede do kopulovitého Sálu hrdinů. V tomto mohutném prostoru, lemovaném čtyřmi obrovskými klenutými okny ze žlutého belgického skla, se nachází unikátní mramorový Historický vlys, který je neodmyslitelnou součástí designu památky. Jedná se o největší mramorový vlys na světě a skládá se z 27 basreliéfových panelů zobrazujících historii Velké cesty, ale zahrnujících i odkazy na každodenní život, pracovní metody a náboženské přesvědčení voortrekkerů. Soubor panelů zobrazuje klíčové historické scény počínaje prvními voortrekkery z roku 1835 až po podepsání úmluvy u Sand River v roce 1852. Uprostřed podlahy Síně hrdinů se nachází velký kruhový otvor, kterým je možné si prohlédnout kenotaf v Síni kenotafů.