Aan de zuidkust van het eiland Malta, zijn vlak bij elkaar de megalithische tempels van Ħaġar Qim en Mnajdra te vinden. Van het oorspronkelijke bouwwerk van Ħaġar Qim is weinig over, maar toch is het mogelijk om op basis van de resten zich een voorstelling te maken van hoe het bouwwerk er ooit moet hebben uitgezien. Het bouwsel bestond uit een centrale hal met daaromheen vijf ellipsvormige kamers.

De tempels van Mnajdra zijn beter bewaard gebleven. De resten geven een goede indruk van hoe imposant de bouwwerken moeten zijn geweest toen ze gebouwd werden. Eigenlijk bestaat Mnajdra uit drie tempelcomplexen. Het oudste en slechtst bewaarde staat in het oosten (rechts van de koepel). Deze tempel is ongeveer even oud als de oudste tempels van Ġgantija. De westelijke tempel werd daarna gebouwd, rond 3150 v. Chr. Daartussenin werd vervolgens nog een laatste grote tempel gebouwd.

In een poging de tempels van Ħaġar Qim en Mnajdra te conserveren voor volgende generaties, zijn er over de tempels een soort tenten gebouwd. Hoewel dit van buitenaf niet erg estethisch is en het eigenlijk het panorama van de omgeving niet meteen ten goede komt, zijn de tempels binnen de 'tenten' wel goed te bekijken. Er is een modern bezoekerscentrum gebouwd, waar aanvullende informatie over de tempels wordt verstrekt.