Alle wegen op Gozo leiden naar Rabat, ook wel bekend onder de naam Victoria. De citadel van het dorp, die hoog boven het omringende landschap uittorent, is vrijwel vanaf het hele eiland zichtbaar.

De citadel op Gozo stamt uit de late middeleeuwen, maar de heuvel zelf is al bewoond sinds het neolithische tijdperk. Eeuwenlang heeft de citadel dienst gedaan als schuilplaats tegen de aanvallen van Barbarijse zeerovers en Saracenen. Verscheidene keren in de geschiedenis van Gozo hebben deze overvallers de bevolking tot slavernij gedwongen.

Na het Grote Beleg van 1565 zijn de ridders de citadel gaan versterken, zodat deze een betere bescherming zou bieden tegen nieuwe aanvallen. Tot 1637 waren de burgers van Gozo bij wet verplicht om de nacht binnen de muren van de citadel door te brengen, dit voor hun eigen veiligheid. In latere, vredigere tijden werd deze restrictie opgeheven en vestigde de bevolking zich onderaan de muren. Zo ontstond de welvarende plaats Rabat, tegenwoordig bekend als Victoria.